Renata Żełobowska-Orzechowska

Absolwentka Akademii Muzycznej w klasie forte­pianu prof. L. Stefańskiego. Laureatka XII Piani­stycznego Konkursu Stypendialnego im. F. Chopi­na oraz konkursów muzyki kameralnej.

Uczest­niczka Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich. Obecnie pracuje jako adiunkt Akademii Muzycz­nej w Krakowie, kierując klasą w zakresie kamera­listyki. Prowadzi bogatą działalność koncertowąw kraju i za granicą (Włochy, Austria, Korea), wy­stępując na prestiżowych koncertach z wybitnymi muzykami: m.in. Guy Deplus (profesor klarnetu w Ecole Normale de Musique w Paryżu)Michael Wolf (amerykański wirtuoz gry na kontrabasie), Teresa Głąbówna (skrzypaczka), Krystyna Szostek-­Radkowa (mezzosopran), Alison Pearce (wybitna sopranistka o międzynarodowej renomie). Jest za­praszana na międzynarodowe festiwale (I i II Mię­dzynarodowy Festiwal Klarnetowy, XXV Między­narodowy Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie". Współpracuje z filharmoniami w Krakowie, Szcze­cinie, Kielcach oraz innymi instytucjami artystycz­nymi i placówkami dyplomatycznymi. Ma bogaty repertuar koncertowy w zakresie muzyki solowej i kameralnej. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz firmy fonograficznej "Pomaton".

Agencja Artystyczna Media Art, ul. Kazimierza Wielkiego 67/3, 30-074 Kraków, Mał‚opolskie
Tel: +48 604 252 111, +48 607 295 711 biuro@artmuza.eu